Kontakt

 

 

Föreningens E-post: info@falbygdsbi.se

Ordförande: Börje Ax 0703-40 53 38

E-post : borje_ax@telia.com

 

Hemsidesansvarig: Per-Arne Moberg 0722-40 37 23

E-post : perarnemoberg@hotmail.com

 

Har du fått en bisvärm?

Ring ovanstående  eller:

 

Svärmtelefonen 076-686 07 01 för att automatiskt bli kopplad till närmaste svärmfångare.