Kommittéer


Honungsbedömningskommité:
Lars Hammarlund
(Ordf. & sammankallande)
0705-528434
lars-Hammarlund@comhem.se 

Kate All Kvist.
070-3242357
katekvist@hotmail.se

Hasse Hansson
070-68 88 536

Eva-Britt Johnsson
070-3050443
evabrittjohnsson@hotmail.com

Ove Larsson
0515-711747
olvar11@yahoo.se

Kent Staberg (Burkansvarig)
0515-729091

Depåansvarig
Kent Staberg
0515-729091
struvan77@gmail.com

Fika/Lokalgrupp
Viviann Johansson
0515-729091
struvan77@gmail.com

Eva-Britt Johnsson
070-3050443

 

Materialansvarig
Kent Staberg
0515-729091
struvan77@gmail.com

Hasse Hansson
0706-888536

 

Studiekommitén:
Vivianne Johansson
0515-729091
struvan77@gmail.com

Ove Larsson
0515-711747
olvar11@yahoo.se

Sten Gustavsson
0515-33669
sten.gustavsson@sagura.se

Kupan På Åsle Tå
Kent Staberg & Vivianne Johansson
0515-729091
struvan77@gmail.com

Marie Lagerstrand
0768-96 96 96 76
marie.lagerstrand@hotmail.com

LRF–Representant
Sten Danielsson
0515-728217

Valberedningen
Viviann Johansson
0515-729091
struvan77@gmail.com

Rune Almberg
0515-30079
rune.almberg@telia.com

Jane Johansson
0768-49 40 61
telacka.57@hotmail.com

Kommitteerna
Bra om Kommitteerna har en arbetsordning och under september rapporterar till styrelsen vad som genomförts under året

Ombud till Distriktets Årsmöte:
Ordinarie
Kent Staberg
0515-729091
struvan77@gmail.com

 Per-Arne Moberg
0722-403723
perarnemoberg@hotmail.com

Börje Ax
070-3405338
borje_axtelia.com
 

Ersättare:
Vivianne Johansson

Fredrik Leijgård

Bitillsyningsmän:
Länk till länsstyrelsens sida för biodling

Ida Alfredsson tel:  0702-48 59 31
Marka,Göteve,Gökhem,Grolanda,Jäla
Vilske-Kleva,Ullene,Hällestad,
Floby,Sörby.

Birgitta Spjut
Tel: 0706-28 65 67
Falköping, Kinneved, Slöta, Karleby, Yllestad Mösseberg, Åsarp


Marika Landes tel: 073-067 63 07

Åslebygden,Dala,Borgunda,Högstena,
Stenstorp,Gudhem,Hornborga.