Kommittéer


Honungsbedömningskommitté:

Kate All Kvist.  Ove Larsson
Hasse Hansson  Eva-Britt JohnssonMats Karlsson

Depåansvarig
Kent Staberg

Medlemsregistret

Per-Arne Moberg
0722-403723
perarnemoberg@hotmail.com

Materialansvarig
Kent Staberg
0515-729091

 

Studiekommitén:

Börje Ax
Sten Gustavsson
Ove Larsson

LRF–Representant
Sten Danielsson
0515-728217

Valberedningen
Viviann Johansson
Sten Gustavsson
Marie Lagerstrand


 

  Bitillsyningsmän:
Länk till länsstyrelsens sida för biodling