Kommittéer


Honungsbedömningskommitté:

Kate All Kvist ,  Ove Larsson
Hasse Hansson  , Eva-Britt Johnsson          Mats Karlsson

Depåansvarig
Kent Staberg

Medlemsregistret

Per-Arne Moberg
076-106 13 52
perarnemoberg@hotmail.com

Material och uthyrningsansvariga
Kent Staberg , Vivianne Johansson , Börje Ax

Studiekommitén:

Börje Ax                                                                  Vivianne Johansson
Sten Gustavsson
Ove Larsson

LRF Representant
Sten Danielsson
0515-728217

Valberedningen
Viviann Johansson
Sten Gustavsson
Nina Zand

 

  Bitillsyningsmän:
Länk till länsstyrelsens sida för biodling