Kommittéer


Honungsbedömningnskommité:
Lars Hammarlund
(Ordf. & sammankallande)
0705-528434
lars-Hammarlund@comhem.se
Vera lagerstrand.
070-6576170
vera lagerstrand@hotmail.com

Kate All Kvist.
070-3242357
katekvist@hotmail.se

Hasse Hansson.
076-888536

Eva-Britt Johnsson
070-3050443
evabrittjohnsson@hotmail.com

Ove Larsson
0515-711747
olvar11@yahoo.se

Kent Staberg (Burkansvarig)
0515-729091

Depåansvarig
Kent Staberg
0515-729091
struvan77@gmail.com

Husansvarig
Viviann Johansson
0515-729091
struvan77@gmail.com

Eva-Britt Johnsson
070-3050443

Fastighet Panna
Sten Gustavsson
0515-33669
sten.gustavsson@sagura.se

Kent Staberg
0515-729091
struvan77@gmail.com

Materialansvarig
Kent Staberg
0515-729091
struvan77@gmail.com

Hasse Hansson
0706-888536

Eva-Britt Johnsson
0703050443
evabrittjohnsson@hotmail.com

Sten Gustavsson
0515-33669
sten.gustavsson@sagura.se

Trädgårdsansvarig
Sten Danielsson
0515-728217

Studiekommitén:
Vivianne Johansson
0515-729091
struvan77@gmail.com

Ove Larsson
0515-711747
olvar11@yahoo.se

Kupan På Åsle Tå
Kent Staberg
0515-729091
struvan77@gmail.com

LRF–Representant
Sten Danielsson
0515-728217

Valberedningen
Viviann Johansson
0515-729091
struvan77@gmail.com

Annelie Ahlström
070-3840439
telacka.57@hotmail.com

Bigårdskommitten
Kent Staberg
0515-729091
struvan77@gmail.com

Christer Jägerström
070-7584288
vilskedoc@hotmail.com

Raymond Dyvnäs
070-6235476
Raymond.dyvnas@hotmail.com

Fredrik Leijgård
070-6456443
fleijgard@msn.com

Eva-Britt Johnsson
070-3050443
evabrittjohnsson@hotmail.com

Viviann Johansson
0515-729091
struvan77@gmail.com

Kommitteerna
Bra om Kommitteerna har en arbetsordning och under september rapporterar till styrelsen vad som genomförts under åre

Ombud till Distriktets Årsmöte:
Ordinarie
Kent Staberg
0515-729091
struvan77@gmail.com

Raymond Dyvnäs
070-6235476
Raymond.dyvnas@hotmail.com

Tomas Johansson
070-5416412
tomas.mgb@hjotmail.com

Fredrik Leijgård
070-6456443
fleijgard@msn.com

Ersättare:
Krister Tegehall
0515-31349
krister.tegehall@tegehalls.se

Eva-Britt Johnsson
070-3050443
evabrittjohnsson@hotmail.com

Bitillsyningsmän:
Länk till länsstyrelsens pdf

Jan Lindström
Vilske-Kleva Sofielund
521 94 FALKÖPING
0515-725007
073-9178900
Marka,Göteve,Gökhem,Grolanda,Jäla
Vilske-Kleva,Ullene,Hällestad,
Floby,Sörby.Tomas Ernås
Härlunda Granbacken
532 94 SKARA
0767-893350.
Åslebygden,Dala,Borgunda,Högstena,
Stenstorp,Gudhem,Hornborga.