Kommittéer


Honungsbedömningskommité:
Lars Hammarlund
(Ordf. & sammankallande)
0705-528434
Kate All Kvist.
070-3242357
Hasse Hansson
070-68 88 536                                       Eva-Britt Johnsson            (även uthyrningsansvarig)
070-3050443
Ove Larsson
0515-711747
Kent Staberg (Burkansvarig)
0515-729091

Depåansvarig
Kent Staberg
0515-729091
Fika/Lokalgrupp
Viviann Johansson
0515-729091
Eva-Britt Johnsson
070-3050443

Per-Arne Moberg
0722-403723
perarnemoberg@hotmail.com (även ansvarig för medlemsregistret)

Materialansvarig
Kent Staberg
0515-729091
Hasse Hansson
0706-888536

 

Studiekommitén:
Vivianne Johansson
0515-729091

Ove Larsson
0515-711747

Sten Gustavsson
0515-33669
Börje Ax
070-3405338
Eva-Britt Johnsson
070-3050443
Kupan På Åsle Tå
Kent Staberg & Vivianne Johansson
0515-729091
Marie Lagerstrand
0768-96 96 96 76
LRF–Representant
Sten Danielsson
0515-728217

Valberedningen
Viviann Johansson
0515-729091
Sten Gustavsson
0515-33669
Jane Johansson
0768-49 40 61

Kommitteerna
Bra om Kommitteerna har en arbetsordning och under september rapporterar till styrelsen vad som genomförts under året

Ombud till Distriktets Årsmöte:
Ordinarie
Kate All Kvist

 Marie Lagerstrand

+ två ur styrelsen

  Bitillsyningsmän:
Länk till länsstyrelsens sida för biodling