Årsmöte

 

Kallelse till årsmöte i Falbygdens Biförening!

Onsdagen den 11:e november kl. 18.00 i

Luttra Bygdegård .

Där räknar vi med att kunna hålla lämpligt avstånd till varann. Föreningen bjuder på smörgås och dricka till var och en!

Ni som vill men inte kan delta kan rösta genom ombud.

 

Föranmälan senast söndag 8 november till Börje tel.070-340 53 38  eller mail till info@falbygdsbi.se

 

VÄLKOMNA!

FILMTAJM!

Hej!

På onsdag 9 oktober träffas vi i Vuxenskolans källare kl. 18 för att titta på film.
Kent Staberg visar med stor personlighet sina egna amatörfilmer.
Filmerna kommer från resor som gjorts (samt ibland bilder på upphovsmannens fötter!).

VÄLKOMNA!

Kent och undertecknad kommer att ringa runt till de som inte lämnat årsrapport än.
Rapporteringen sker sedan utan några namn och Era rapporter kommer att förstöras.

Per-Arne Moberg