Malta johanna marknad

Malta Johanna Marknad 2018
anmälningslista
V26 Kent Staberg
V27 Gunnar Wass
V28 Christer Jägerström
V29 Raymond Dyvnäs
V30 Ove Larsson, Evabritt Johansson
V31 Ossi Raitanen
V32 Fredrik Leijgård, Tomas Johansson
V33 Lars Hammarlund
V34 Christer Jägerström
V35 P-O Lejon
V36 ?
V37 Kate All Kvist
V38 Fredrik Leijgård
V39 Lars Hammarlund
Om du får förhinder får du ordna med ersättare.